10KM SKRIEŠANA, IEŠANA, NŪJOŠANA | 21km SKRIEŠana | BĒRNU SKRĒJIENI

Reģistrējoties skrējienam internetā laika periodā no 6. septembra līdz 8. septembrim dalībnieka numuru būs iespējams izņemt tikai pasākumā uz vietas!


 

">