EUROAPTIEKA SKRIEN RĪGA 2018

NOLIKUMS


Ievads

NOLIKUMĀ IETVERTIE NOTEIKUMI IR SAISTOŠI VISIEM SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM. Sekojošie sacensību noteikumi un pamatnostādnes ir paredzētas, lai palīdzētu veiksmīgi organizēt liela mēroga pasākumu, nodrošinātu veiksmīgu sacensību norisi un dalībnieku drošību. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.


1. Laiks. Vieta. Organizatori.

EUROAPTIEKA SKRIEN RĪGA 2018” notiks 2018. gada 22. septembrī 11.novembra Krastmalā, Rīgā. Sacensības organizē Biedrība Baltic Events.


2. Disciplīnas

5km skriešana (1987.gadā dzimuši un vecāki)

10km skriešana

10km iešana/nūjošana

21,0975km skrējiens (arī Latvijas Čempionāts pusmaratonā)

2km Ģimenes skrējiens

Bērnu skrējiens 2 – 12 g.v. (200m - 1000m)


3. Trase. Starts . Finišs.

Sacensību centrs, sacensību starts un finišs atradīsies 11.novembra Krastmalā, Rīgā.


(trases shēmas tiks pievienotas vēlāk)


Sacensību dalībniekiem distancē tiks izvietoti dzirdināšanas punkti.


4. Dalībnieki.

EUROAPTIEKA SKRIEN RĪGA 5km skrējienā var piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 1987.gadā un vecāki.


10km distancē var piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2005.gadā un vecāki.


Pusmaratona distancē var piedalīties dalībnieki, kas dzimuši 2002. gadā vai vecāki.

(Ja pusmaratonu vēlas skriet jaunāki dalībnieki, to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju, kas jāiesniedz pie sacensību numura izņemšanas! Lai reģistrētu dalībnieku, lūdzam rakstīt uz info@balticevents.lv)


Bērnu skrējienos var piedalīties bērni šādās vecuma grupās:

VB1/SB1 2012.g. un jaunāki (200m)

VB2/SB2 2010. - 2011.g. (500m)

VB3/SB3 2008. - 2009.g. (800m)

VB4/SB4 2006. - 2007.g. (1000m)


Skrējienam un nūjošanai/iešanai starts tiek dots kopā. Nūjošanas/iešanas disciplīnu dalībnieki startē no pēdējā starta koridora.


5. Reģistrēšanās.

Internetā: no 2018.gada 30.jūlija sacensībām iespējams reģistrēties elektroniski EUROAPTIEKA SKRIEN RĪGA mājas lapā www.euroaptiekaskrienriga.lv vai www.sportlat.lv. Reģistrēšanās internetā tiks slēgta 19.09.2018 plkst. 23:59.

Reģistrāciju internetā nodrošina Sportlat. Problēmu gadījumā, lūdzam, sazināties, rakstot uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526.

Sportland veikalos: aizpildot pieteikuma anketu, sākot no 30.jūlija, sacensībām būs iespējams reģistrēties Sportland veikalos visā Latvijā.

Reģistrēšanās veikalos tiks slēgta 19.09.2018 plkst. 20.00.


Sacensību dienā: 22.septembrī sacensībām pieteikties varēs par paaugstinātu dalības maksu sacensību vietā, reģistrēšanās teltī. Reģistrācija tiks slēgta pus stundu pirms konkrētās disciplīnas starta!


Starta numuru un pārējos sacensību dokumentus, kā arī oficiālo pasākuma T-kreklu, ja tāds iegādāts, dalībnieks varēs saņemt EUROAPTIEKA SKRIEN RĪGA EXPO 20. un 21.septembrī uzrādot personu apliecinošu dokumentu. (Vieta tiks precizēta)

 

Reģistrējoties EUROAPTIEKA SKRIEN RĪGA EXPO vai sacensību vietā, dalībnieks starta numuru un pārējos sacensību dokumentus saņems uzreiz.


6. Dalības maksas.

Periods:

5km

10km

21km

Bērnu skrējiens

Ģimenes skrējiens (3 dalībnieki + ...)


30.07. - 06.08.

8 EUR

8 EUR

12 EUR

3 EUR

9 EUR + 3 EUR par katru papildus dalībnieku

07.08. - 21.08.

10 EUR

10 EUR

15 EUR

4 EUR

10 EUR + 4 EUR par katru papildus dalībnieku

22.08. - 11.09.

13 EUR

13 EUR

18 EUR

5 EUR

11 EUR + 4 EUR par katru papildus dalībnieku

12.09. - 21.09.

17 EUR

17 EUR

25 EUR

5 EUR

12 EUR + 5 EUR par katru papildus dalībnieku

22.09.

22 EUR

22 EUR

30 EUR

7 EUR

15 EUR + 5 EUR par katru papildus dalībnieku


7. Starta koridori.

Katrs dalībnieks ieņem vietu starta koridorā atbilstoši savam prognozētajam rezultātam.


8. Laika kontrole.

Distancē pavadītais laiks tiks mērīts ar MyLaps BibTag laika mērīšanas sistēmas mikročipu, kas piestiprināts pie dalībnieka numura.

Laika limits pusmaratonā 3 stundas.


(!) Bērnu skrējienos un Ģimenes skrējienā laika kontrole netiek veikta.


9. Rezultāti

Sacensību rezultāti tiks publicēti www.euroaptiekaskrienriga.lvjas lapā. Reģistrējoties norādot telefona numuru, rezultāts tiks nosūtīts sms formā. Piesakoties dalībai, dalībnieks vai dalībnieka pieteicējs ir piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai, sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem, bez laika ierobežojuma. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu apstrādei We Run Riga organizētājiem.


10. Dalībnieku drošība.

Sacensību laikā pasākuma centrā atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.

Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā. Katrs sacensību dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai skrituļslidām, izņemot trases galvenā tiesneša akceptēto pavadošo eskortu līderu grupai un medicīnisko servisu.


11. Dalības pārnešana un distances maiņa.

Starta numuru nav atļauts nodot citai personai.

Distances maiņa ir iespējama piemaksājot starpību dalības maksai, kas ir uz distances maiņas brīdi.


12. Diskvalifikācijas.

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.


13. Apbalvošana un balvu fonds.

Ar sponsoru balvām 5 un 10km skriešanas distancēs tiek apbalvoti

1.–3.vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē absolūtajā kopvērtējumā.


Pusmaratona distancē tiek apbalvoti 1.-5 vietas ieguvēji vīriešu un sieviešu konkurencē absolūtajā vērtējumā.

Pusmaratona distancē tiek izcīnīts arī Latvijas čempiona tituls.

Euroaptieka Skrien Rīga pusmaratona distancē jeb Latvijas čempionātā pusmaratonā tiks noskaidroti arī Latvijas čempioni komandu ieskaitē.

Komandā var piedalīties neierobežots cilvēku skaits. Tiek vērtētas sieviešu un vīriešu komandas atsevišķi. Lai noteiktu labāko komandu, tiek vērtēti komandas trīs labāko dalībnieku finiša laiki. Uzvar komanda ar trīs ātrāko finiša laiku kopsummu. Noslēgumā tiek apbalvotas trīs labākās komandas sieviešu un trīs komandas vīriešu konkurencē.


Nūjošanas/iešanas disciplīnās tiek veikta balvu izloze.


Finišā katrs dalībnieks saņems piemiņas medaļu un finiša maisiņu ar sponsoru un organizatoru sarūpētiem labumiem.


Bērnu skrējienā visi dalībnieki finišā saņem gandarījuma balviņu un medaļu.


14. Elite

Elites sportistiem jāsūta pieteikums uz e-pastu kaspars@balticevents.lv


15. Mantu glabātuve

Dalībniekiem tiks nodrošināta mantu glabātuve sacensību centrā.


16. Foto. Video.

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem EUROAPTIEKA SKRIEN RĪGA 2018 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus, nodot tos trešajās personām bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem dalībniekiem un līdzjutējiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejupielādēt foto un video no interneta resursiem.


17. Pretenzijas.

Pretenzijas par sacensību rezultātiem, pārkāpumiem utt. tiek pieņemtas 1 stundas laikā pēc dalībnieka finiša, iemaksājot 15,- Eur. Tās tiek izskatītas nekavējoties. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

Visas pretenzijas par rezultātiem pēc sacensībām tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu info@balticevents.lv. Pretenzijas tiks izskatītas 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.


Neapskatītie gadījumi

Citus Nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Par nolikumā veiktajām izmaiņām dalībnieki tiek informēti ar oficiālās mājas lapas starpniecību un EUROPAPTIEKA SKRIEN RĪGA EXPO laikā.


Dalībnieks, saņemot starta numuru, ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un apņemas to ievērot, uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētajai distancei, kā arī apliecina, ka ir informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta foto un video fiksācija, kas var tikt izmantota publicitātes un reklāmas nolūkiem.