WE FLY.RIGA 2018

NOLIKUMS


Ievads

NOLIKUMĀ IETVERTIE NOTEIKUMI IR SAISTOŠI VISIEM SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM. Sekojošie sacensību noteikumi un pamatnostādnes ir paredzētas, lai palīdzētu veiksmīgi organizēt liela mēroga pasākumu, nodrošinātu veiksmīgu sacensību norisi un dalībnieku drošību. Organizatoriem ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus sacensību nolikumā bez iepriekšēja brīdinājuma.


1. Laiks. Vieta. Organizatori.

WE FLY.RIGA 2018” jauniešu skrējiens notiks 2018. gada 22. septembrī plkst. 20:04 11.novembra Krastmalā, Rīgā. Sacensības organizē Biedrība Baltic Events.


2. Disciplīnas

5km jauniešu skrējiens (dzimuši laika posmā no 1988.g.1.janvāra līdz 2008.g. 31.decembrim).


3. Trase. Starts . Finišs.

Sacensību centrs, sacensību starts un finišs atradīsies 11.novembra Krastmalā, Rīgā.


(trases shēma tiks pievienota vēlāk)


Sacensību dalībniekiem distancē tiks izvietoti dzirdināšanas punkti.


4. Dalībnieki.

5km jauniešu skrējienā var piedalīties jaunieši ,kas dzimuši laika posmā no 1988.gada 1.janvāra līdz 2008.g. 31.decembrim.


5. Reģistrēšanās.

Internetā: no 2018.gada 30.jūlija sacensībām iespējams reģistrēties elektroniski WE FLY.RIGA mājas lapā www.werunriga.lv/weflyriga vai www.sportlat.lv. Reģistrēšanās internetā tiks slēgta 19.09.2018 plkst. 23:59.

Reģistrāciju internetā nodrošina Sportlat. Problēmu gadījumā, lūdzam, sazināties, rakstot uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526.

Sportland veikalos: aizpildot pieteikuma anketu, sākot no 30.jūlija, sacensībām būs iespējams reģistrēties Sportland veikalos visā Latvijā.

Reģistrēšanās veikalos tiks slēgta 19.09.2018 plkst. 20.00.


Sacensību dienā: 22.septembrī sacensībām pieteikties varēs par paaugstinātu dalības maksu sacensību vietā, reģistrēšanās teltī. Reģistrācija tiks slēgta pus stundu pirms konkrētās disciplīnas starta!

Sacensību dokumentus, kā arī oficiālo pasākuma T-kreklu dalībnieki varēs saņemt WE FLY.RIGA EXPO 20. un 21.septembrī uzrādot personu apliecinošu dokumentu. (Vieta tiks precizēta)


(!) Katrs 5km jauniešu skrējiena dalībnieks saņem oficiālo WE FLY.RIGA Nike T-kreklu, kas ir iekļauts dalības maksā. Dalībniekiem OBLIGĀTI jāstartē oficiālajā T-kreklā.


Reģistrējoties WE FLY.RIGA EXPO vai sacensību vietā, dalībnieks starta numuru un pārējos sacensību dokumentus saņems uzreiz.


6. Dalības maksas

Periods:

5km

30.07. - 06.08.

12 EUR

07.08. - 21.08.

15 EUR

22.08. - 11.09.

18 EUR

12.09. - 21.09.

22 EUR

22.09.

27 EUR


7. Starta koridori.

Katrs dalībnieks ieņem vietu starta koridorā atbilstoši savam prognozētajam rezultātam.


8. Laika kontrole.

Distancē pavadītais laiks tiks mērīts ar MyLaps BibTag laika mērīšanas sistēmas mikročipu, kas tiek stiprināts pie apaviem.


9. Rezultāti.

Sacensību rezultāti tiks publicēti www.werunriga.lv/weflyrigajas lapā. Reģistrējoties norādot telefona numuru, rezultāts tiks nosūtīts sms formā. Piesakoties dalībai, dalībnieks vai dalībnieka pieteicējs ir piekritis nodoto datu apstrādei – vākšanai, reģistrācijai, sakārtošanai, ievadīšanai, glabāšanai un izplatīšanai, tai skaitā attiecībā uz rezultātiem, bez laika ierobežojuma. Piesakot dalībniekus, pieteicējs apliecina, ka ir saņēmis šādu dalībnieku piekrišanu datu nodošanai datu apstrādei WE FLY.RIGA organizatoriem.


10. Dalībnieku drošība.

Sacensību laikā pasākuma centrā atradīsies neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde.

Sacensību organizatori nav atbildīgi par dalībnieku iespējamām traumām vai veselības traucējumiem sacensību laikā. Katrs sacensību dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai.

Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem vai skrituļslidām, izņemot trases galvenā tiesneša akceptēto pavadošo eskortu līderu grupai un medicīnisko servisu.


11. Dalības pārnešana un distances maiņa.

Starta numuru nav atļauts nodot citai personai.

Distances maiņa ir iespējama, piemaksājot starpību dalības maksai, kas ir uz distances maiņas brīdi.


12. Diskvalifikācijas.

Organizatoriem ir tiesības diskvalificēt dalībnieku, ja viņš neievēro sabiedriskās kārtības normas un skrējiena Nolikuma prasības.

Organizatori patur tiesības diskvalificēt dalībnieku gadījumā, kad ir skaidri redzams, ka viņš/-a nav spējīgs/a turpināt dalību sacensībās.


13. Apbalvošana un balvu fonds.

5km jauniešu skrējienā ar NIKE dāvanu kartēm tiks apbalvoti 3 ātrākie jauniešie un 3 ātrākās jaunietes absolūtajā vērtējumā:


1.vieta - 300EUR dāvanu karte;

2.vieta - 200EUR dāvanu karte;

3.vieta - 150EUR dāvanu karte.


Katrs dalībnieks pirms skrējiena saņems oficiālo WE FLY.RIGA Nike T-kreklu.

Finišā katrs dalībnieks saņems piemiņas medaļu un finiša maisiņu ar sponsoru un organizatoru sarūpētiem labumiem.


14. Mantu glabātuve

Dalībniekiem tiks nodrošināta mantu glabātuve sacensību centrā.


15. Foto. Video.

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem WE FLY.RIGA 2018 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus.

Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem WE FLY.RIGA 2018 sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus, nodot tos trešajās personām bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem dalībniekiem un līdzjutējiem. Tāpat organizatoriem ir tiesības piedāvāt dalībniekiem iespēju lejupielādēt foto un video no interneta resursiem.


16. Pretenzijas.

Pretenzijas par sacensību rezultātiem, pārkāpumiem utt. tiek pieņemtas 1 stundas laikā pēc dalībnieka finiša, iemaksājot 15,- Eur. Tās tiek izskatītas nekavējoties. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

Visas pretenzijas par rezultātiem pēc sacensībām tiek pieņemtas rakstveidā uz e-pastu info@balticevents.lv. Pretenzijas tiks izskatītas 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.


Neapskatītie gadījumi

Citus Nolikumā neapskatītus gadījumus risina Organizatori.

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Par nolikumā veiktajām izmaiņām dalībnieki tiek informēti ar oficiālās mājas lapas starpniecību un WE FLY.RIGA EXPO laikā.

Dalībnieks, saņemot starta numuru, ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sacensību nolikumu un apņemas to ievērot, uzņemas pilnu atbildību par savu veselības atbilstību izvēlētajai distancei, kā arī apliecina, ka ir informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta foto un video fiksācija, kas var tikt izmantota publicitātes un reklāmas nolūkiem.